Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
lml-2018 Plezalne smeri C++ 100/100OK 13. okt '18 @ 13:12

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 50/50 2,895 MiB 0,004 s OK
#2 50/50 2,895 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (Smeri.cpp):
#include <stdio.h>
#include <map>
#include <string>
#include <string.h>
#include <algorithm>

using namespace std;


class Name
{
  public:
    char name[101];
    int value;
    Name(char* name, int value);
    Name();
};

Name::Name()
{

}

Name::Name(char* name,int value)
{
  strcpy(this->name,name);
  this->value = value;
}

int compare(const void* p1, const void* p2)
{
  Name* point1 = (Name*)(p1);
  Name* point2 = (Name*)(p2);

  if(point1->value == point2->value)
    return strcmp(point1->name,point2->name);

  return point1->value - point2->value;
}

int main()
{
  map<string,int> m;
  m["I"] = 3;
  m["II"] = 6;
  m["III"] = 9;
  m["IV"] = 12;
  m["V"] = 15;
  m["VI"] = 18;
  m["VII"] = 21;
  m["VIII"] = 24;
  m["IX"] = 27;
  m["X"] = 30;
  m["XI"] = 33;
  m["XII"] = 36;
  m["I-"] = 2;
  m["II-"] = 5;
  m["III-"] = 8;
  m["IV-"] = 11;
  m["V-"] = 14;
  m["VI-"] = 17;
  m["VII-"] = 20;
  m["VIII-"] = 23;
  m["IX-"] = 26;
  m["X-"] = 29;
  m["XI-"] = 32;
  m["XII-"] = 35;
  m["I+"] = 4;
  m["II+"] = 7;
  m["III+"] = 10;
  m["IV+"] = 13;
  m["V+"] = 16;
  m["VI+"] = 19;
  m["VII+"] = 22;
  m["VIII+"] = 25;
  m["IX+"] = 28;
  m["X+"] = 31;
  m["XI+"] = 34;
  m["XII+"] = 37;
  int n;
  Name array[120];

  scanf("%d",&n);

  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    char s[101];
    char num[101];
    scanf("%s %s",s,num);
    string v = num;
    Name name(s,m[v]);
    array[i] = name;
  }

  qsort(array,n,sizeof(Name),compare);

  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    printf("%s\n",array[i].name);
  }
}