Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
Deathmask Kvadrat števil C++ 100/100OK 13. okt '18 @ 13:22

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 10/10 3,004 MiB 0,004 s OK
#2 10/10 3,145 MiB 0,000 s OK
#3 10/10 3,145 MiB 0,000 s OK
#4 10/10 3,152 MiB 0,000 s OK
#5 10/10 3,016 MiB 0,009 s OK
#6 10/10 3,164 MiB 0,009 s OK
#7 10/10 3,066 MiB 0,105 s OK
#8 10/10 3,070 MiB 0,093 s OK
#9 10/10 3,066 MiB 0,099 s OK
#10 10/10 3,223 MiB 0,098 s OK

Ocenjevani program (main.cpp):
#include <iostream>
using namespace std;

void ms(int Arr[], int n){

  for (int i=0;i<n;i++){

    int mini=i;
    for (int j=i;j<n;j++){

      if (Arr[j]>Arr[mini]){
        mini=j;
      }

    }
    swap(Arr[i],Arr[mini]);
  }


}
int main()
{

  int n, c=0, tmp=0;
  cin>>n;
  int a[n*n];
  for(int i=0;i<n*n;i++){
    cin>>a[i];
  }
  ms(a, n*n);
  int mat[n][n];
  int row=n/2;
  int col=row;
  int m=n*n;
  int cl=0;
  int time =0;
  for (int i=0;i<m;i++){
     if (time%2==0){
      row=n/2+cl;
      cl++;
     }
     else{
     row=n/2-cl;
     }

    mat[row][col]=a[i];
    int j=1;;
    while (j<=n/2){

      mat[row][col+j]=a[i+1];
      mat[row][col-j]=a[i+2];
      j++;
      i=i+2;
    }
  time++;
  }

  for (int i=0;i<n;i++){

      for (int j=0;j<n;j++){

        cout<<mat[i][j]<<" ";
      }
      cout<<endl;
  }

}