Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
Aquasonic-2018 Tabela C++ 100/100OK 13. okt '18 @ 13:53

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 20/20 4,273 MiB 0,039 s OK
#2 20/20 3,250 MiB 0,000 s OK
#3 20/20 3,262 MiB 0,000 s OK
#4 20/20 3,230 MiB 0,004 s OK
#5 20/20 3,227 MiB 0,004 s OK

Ocenjevani program (main.cpp):
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;
int main()
{
ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie();
cout.tie();
  int n,m;
  cin>>n>>m;
  string s;
  cin>>s;
  vector<vector<string> > v;
  vector<string> vec;
  v.insert(v.begin(),1000,vec);
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  string a;
  cin>>a;
  string ss="";
    for(int j=0;j<a.size();j++)
    {
      if(a[j]==',')
      {

        v[i].push_back(ss);
        ss="";
      }
      else
      ss+=a[j];

    }
    v[i].push_back(ss);
  }
  vector<int> maxi(1000+1,0);
  for(int j=0;j<m;j++)
  {
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
    maxi[j]=max(maxi[j],(int)v[i][j].size());
    }
  }
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  string res="";
    for(int j=0;j<m;j++)
    {
      if(s[j]=='L')
      {
        res+=v[i][j];
        for(int k=0;k<(maxi[j]-(int)v[i][j].size());k++)
        res+=" ";
      }
      else
      {
      for(int k=0;k<(maxi[j]-(int)v[i][j].size());k++)
        res+=" ";

        res+=v[i][j];
      }
      if(j!=m-1)
      {
      res+=" | ";
      }
    }
    cout<<res<<endl;
  }
   return 0;
}