Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
Aquasonic-2018 Zemljiški kataster C++ 0/100Napačen odgovor (WA) 13. okt '18 @ 14:22

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/10 3,074 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​5
5
8
1
8
1
5
Pravilen izhod:
​5
5
10
1
10
1
5
#2 0/10 3,094 MiB 0,008 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​8
35
21
4
14
Pravilen izhod:
​17
64
64
7
32
#3 0/10 3,250 MiB 0,019 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​262
251
148
109
19
Pravilen izhod:
​288
278
158
134
20
#4 10/10 3,090 MiB 0,000 s OK
#5 0/10 3,988 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​146
496
14
122
297
Pravilen izhod:
​5887
5714
408
6145
4016
#6 0/10 7,102 MiB 0,074 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​2227
2547
2301
2606
767
Pravilen izhod:
​61681
78207
75052
83531
10522
#7 0/10 7,102 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​-141371
-635183
-643895
-950795
-234926
Pravilen izhod:
​1
1
1
1
1
#8 0/10 6,953 MiB 0,043 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​27775
217587
574757
139267
110453
Pravilen izhod:
​27810
217852
575458
139419
110574
#9 10/10 6,945 MiB 0,218 s OK
#10 10/10 7,098 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (main.cpp):
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main()
{
ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie();
cout.tie();
int mat[102][10002];
  int n,m;
  cin>>n>>m;
  vector<int> dp1(m+4,0);
  vector<int> dp2(m+4,0);
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    for(int j=0;j<m;j++)
    {
      cin>>mat[i][j];
    }
  }
  for(int j=0;j<m;j++)
  {
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
    if(j+1<m){
      if(mat[i][j]==mat[i][j+1]){
        dp1[j]++;
        dp2[j]++;
        }
        }
        if(i+1<n)
        {
        if(mat[i][j]==mat[i+1][j]){
        dp1[j]++;
        }
        }
    }
    if(j)
    dp1[j]+=dp1[j-1];
  }
  int q;
  cin>>q;
  for(int i=0;i<q;i++)
  {
  int a,b;
  cin>>a>>b;
  a--;
  b--;
  int zbir=n*((b-a)+1);
  int brojac=0;
  //cout<<zbir<<" "<<dp1[b]<<" "<<dp2[b]<<endl;
  if(a==0)
  {
  brojac=zbir-(dp1[b]-dp2[b]);
  }
  else
  brojac=zbir-(dp1[b]-dp1[a-1]-dp2[b]);

  cout<<brojac<<endl;
  }
  return 0;
}