Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
zerodays-2018 Alkani Python 3 0/100Napačen odgovor (WA) 13. okt '18 @ 14:46

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 5/5 77,770 MiB 2,904 s OK
#2 5/5 20,914 MiB 0,248 s OK
#3 5/5 22,512 MiB 0,284 s OK
#4 5/5 22,551 MiB 0,325 s OK
#5 5/5 21,945 MiB 0,285 s OK
#6 5/5 14,176 MiB 0,000 s OK
#7 5/5 22,023 MiB 0,295 s OK
#8 5/5 22,035 MiB 0,320 s OK
#9 5/5 22,059 MiB 0,339 s OK
#10 5/5 22,906 MiB 0,386 s OK
#11 5/5 21,840 MiB 0,285 s OK
#12 5/5 22,031 MiB 0,366 s OK
#13 5/5 23,074 MiB 0,406 s OK
#14 5/5 23,359 MiB 0,441 s OK
#15 5/5 9,000 MiB 0,000 s OK
#16 5/5 9,078 MiB 0,000 s OK
#17 5/5 9,043 MiB 0,000 s OK
#18 0/5 9,230 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​3x 3,3,4,4,5,5,6,7,7,9,9-undekametil-dodekan
2x 3,3,4,4,5,5,6,7,7,9,9,10-dodekametil-dodekan
1x 10-metil-dodekan
1x 3,3,4,4,5,5,6,7,9,9-dekametil-dodekan
1x 3,3,4,4,5,5,6,9,9-nonametil-dodekan
1x 3,3,4,4,5,5,6,9-oktametil-dodekan
1x 3,3,4,4,5,5,6-heptametil-dodekan
Pravilen izhod:
​3x 3,3,4,4,5,5,6,7,7,9,9-undekametil-dodekan
2x 3,3,4,4,5,5,6,7,7,9,9,10-dodekametil-dodekan
1x 3,3,4,4,5,5,6,7,9,9-dekametil-dodekan
1x 3,3,4,4,5,5,6,9,9-nonametil-dodekan
1x 3,3,4,4,5,5,6,9-oktametil-dodekan
1x 3,3,4,4,5,5,6-heptametil-dodekan
1x 3,4,4,5,5,6-heksametil-dodekan
#19 5/5 9,137 MiB 0,000 s OK
#20 5/5 9,086 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (alkani.py):
from collections import deque, defaultdict

verige = {
  1: 'met',
  2: 'et',
  3: 'prop',
  4: 'but',
  5: 'pent',
  6: 'heks',
  7: 'hept',
  8: 'okt',
  9: 'non',
  10: 'dek',
  11: 'undek',
  12: 'dodek'
}

predpone = {
  1: '',
  2: 'di',
  3: 'tri',
  4: 'tetra',
  5: 'penta',
  6: 'heksa',
  7: 'hepta',
  8: 'okta',
  9: 'nona',
  10: 'deka',
  11: 'undeka',
  12: 'dodeka'
}

miza = []
n, m = map(int, input().split())

for _ in range(n):
  miza.append(list(input()))

seen = set()

def dodej_v_graf(x, y, x1, y1, graf, ne_nadaljuj=False):
  if (x, y) not in graf:
    graf[(x, y)] = set()

  graf[(x, y)].add((x1, y1))

  # druga smer
  if not ne_nadaljuj:
    dodej_v_graf(x1, y1, x, y, graf, ne_nadaljuj=True)


def nafuki_verigo(x, y, graf):
  global seen, miza

  if (x, y) in seen:
    return graf
  
  seen.add((x, y))

  if (x, y) not in graf:
    graf[(x, y)] = set()
  
  # gor
  if y > 1 and miza[y-1][x] == '|':
    dodej_v_graf(x, y, x, y-2, graf)
    nafuki_verigo(x, y-2, graf)
    
  # dol
  if y < n - 2 and miza[y+1][x] == '|':
    dodej_v_graf(x, y, x, y+2, graf)
    nafuki_verigo(x, y+2, graf)    

  # desno
  if x < m - 2 and miza[y][x+1] == '-':
    dodej_v_graf(x, y, x+2, y, graf)
    nafuki_verigo(x+2, y, graf)

  # levo
  if x > 1 and miza[y][x-1] == '-':
    dodej_v_graf(x, y, x-2, y, graf)
    nafuki_verigo(x-2, y, graf)

  return graf
  
def najd_najdalsiga(graf):
  dolzina = 0
  najdaljsa_pot = None

  for c in graf.keys():
    if len(graf[c]) == 0:
      return [c]
    if len(graf[c]) != 1:
      continue

    q = deque()

    q.append((c, [c]))
    visited = defaultdict(bool)
    visited[c] = True

    while len(q) > 0:
      node, pot = q.popleft()

      if len(pot) > dolzina:
        najdaljsa_pot = pot
        dolzina = len(pot)

      for sosed in graf[node]:
        if not visited[sosed]:
          visited[sosed] = True
          q.append((sosed, pot + [sosed]))
      
  return najdaljsa_pot
    


def poimenuj_pravilno(graf, veriga):
  ime_verige = verige[len(veriga)] + 'an'

  siski1, kolicina_siskov1 = poimenuj_siske(graf, veriga)
  siski2, kolicina_siskov2 = poimenuj_siske(graf, veriga[::-1])

  s1 = [str(i) for i, j in siski1] + [j for i, j in siski1]
  s2 = [str(i) for i, j in siski2] + [j for i, j in siski2]

  if [s1, s2] == list(sorted([s1, s2])):
    siski, kolicina_siskov = siski1, kolicina_siskov1
  else:
    siski, kolicina_siskov = siski2, kolicina_siskov2

  # siski, kolicina_siskov = sorted([(siski1, kolicina_siskov1), (siski2, kolicina_siskov2)])[0]

  rezultat = []

  imena = set(map(lambda x: x[1], siski))
  for ime in sorted(imena):
    kok = kolicina_siskov[ime]
    predpona = predpone[kok]
    
    pozicije = map(str, sorted([i for i, j in siski if j == ime]))
    pozicije = ','.join(pozicije)

    rezultat.append('{}-{}{}'.format(pozicije, predpona, ime))

  rezultat.append(ime_verige)
  return '-'.join(rezultat)
def dolzina_siska(graf, veriga, node):
  seen = set()
  
  for povezava in graf[node]:
    if povezava not in veriga:
      trenutn = povezava
      seen.add(trenutn)
      break
  
  while True:
    povezava = graf[trenutn]
    

def dolzina_siska(graf, start, prej):
  for sosed in graf[start]:
    if sosed != prej:
      return 1 + dolzina_siska(graf, sosed, start)
  return 1

# [(kje, ime priveska)]
def poimenuj_siske(graf, veriga):
  siski = []
  kolicina_siskov = defaultdict(int)
  for i, c in enumerate(veriga):
    if len(graf[c]) <= 2:
      continue
    for sosed in graf[c]:
      if sosed not in veriga:
        d = dolzina_siska(graf, sosed, c)
        if d > 0:
          ime = verige[d] + 'il'
          siski.append((i+1, ime))
          kolicina_siskov[ime] += 1
  return siski, kolicina_siskovgrafi = []

for y in range(n):
  for x in range(m):
    if miza[y][x] == 'C':
      g = nafuki_verigo(x, y, {})
      if len(g) != 0:
        grafi.append(g)

use = defaultdict(int)

for graf in grafi:
  veriga = najd_najdalsiga(graf)
  ime = poimenuj_pravilno(graf, veriga)
  use[ime] += 1

for k in sorted(use.items(), key=lambda x: (-x[1], x[0])):
  ime, kok = k
  print('{}x {}'.format(kok, ime))