Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
kjejenovictk-2018 Kvadrat števil Python 3 100/100OK 13. okt '18 @ 15:16

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 10/10 8,676 MiB 0,000 s OK
#2 10/10 8,664 MiB 0,000 s OK
#3 10/10 8,598 MiB 0,000 s OK
#4 10/10 8,523 MiB 0,000 s OK
#5 10/10 8,816 MiB 0,000 s OK
#6 10/10 8,773 MiB 0,000 s OK
#7 10/10 9,422 MiB 0,000 s OK
#8 10/10 9,434 MiB 0,000 s OK
#9 10/10 9,348 MiB 0,000 s OK
#10 10/10 9,512 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (kvadrat.py):
import sys

sys.setrecursionlimit(10**9)

data = sys.stdin.readlines()

#data = open("kvadrat.txt").readlines()

N = int(data[0])
#N = 13

data = sorted([int(data[i]) for i in range(1, N*N+1)])

#data = [i for i in range(N*N)]
#print(len(data))
#print(N)

loops = []
n_predelanih_indeksov = 0
index = 0

for l in range(int((N-1)/2.0)):
  sirina_loopa = N - 2*l
  n_indeksov = 4*sirina_loopa -4
  loop = [0 for i in range(n_indeksov)]


  index_sprehajanja = 0
  counter = 0
  skok = sirina_loopa - 1
  skok2 = skok
  skok_counter = 0

  while counter < n_indeksov:
    #print("Counter ",counter)
    #print(index_sprehajanja)
    loop[index_sprehajanja] = data[index]

    if skok_counter % 2:
      cur_skok = skok2
    else:
      cur_skok = skok
    if index_sprehajanja + cur_skok >= n_indeksov:
      index_sprehajanja = (index_sprehajanja + skok2) % n_indeksov + 1
      #index_sprehajanja = (index_sprehajanja + skok) % sirina_loopa + 1
      #print("Indeks sprehajanja",index_sprehajanja)

      if index_sprehajanja == sirina_loopa//2:

        skok = sirina_loopa - 1
        skok2 = skok
        #print("Skok na sredini: ", skok)
      else:

        skok = sirina_loopa - 2 * index_sprehajanja - 1
        skok2 = 2*index_sprehajanja
        skok_counter = -1
        #print("Nov Skok", skok)
    else:

      if skok_counter % 2:
        index_sprehajanja += skok2
      else:
        index_sprehajanja += skok

    counter += 1
    index += 1
    skok_counter += 1

  loops.append(loop)

loops.append([data[-1]])

for line in range(N):
  row_string = ""
  for row in range(N):
    loop = min([line,N-line-1,row,N-row-1])
    dist = line + row - 2*loop
    #print(line, row, loop, dist)
    if row:
      row_string += " "
    if line > row:
      row_string += str(loops[loop][dist])
    else:
      row_string += str(loops[loop][-dist])
  print(row_string)