Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
ayy-2018 Alkani C++ 0/100Napačen odgovor (WA) 13. okt '18 @ 15:38

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/5 11,016 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​C
metan
C
metan
C
Pravilen izhod:
​99973x metan
7x etan
1x propan
<<<EOF>>>
#2 0/5 4,875 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​C
metan
C
metan
C
Pravilen izhod:
​3784x metan
1472x etan
1048x propan
522x butan
279x pentan
#3 0/5 5,254 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​C
--------
pentan
-----
C
Pravilen izhod:
​2961x metan
2331x etan
1309x propan
494x butan
259x pentan
#4 0/5 5,250 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​C
--------
etan
-----
C
Pravilen izhod:
​3044x metan
1658x etan
1363x propan
525x butan
305x pentan
#5 0/5 5,383 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​C
metan
C
metan
C
Pravilen izhod:
​2227x metan
1172x propan
810x butan
741x etan
400x pentan
#6 0/5 4,008 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​C
--------
pentan
-----
C
Pravilen izhod:
​476x metan
168x pentan
141x etan
101x heksan
94x propan
#7 0/5 5,281 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​C
--------
etan
-----
C
Pravilen izhod:
​4955x metan
1545x etan
1070x propan
532x butan
284x pentan
#8 0/5 5,328 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​C
--------
etan
-----
C
Pravilen izhod:
​3816x metan
1721x etan
1188x propan
544x butan
269x pentan
#9 0/5 5,102 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​C
metan
C
metan
C
Pravilen izhod:
​4527x metan
1570x etan
1196x propan
495x butan
312x pentan
#10 0/5 5,445 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​C
metan
C
--------
3-metil-heksan
Pravilen izhod:
​5311x metan
1798x etan
1150x propan
510x butan
288x pentan
#11 0/5 5,137 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​C
--------
pentan
-----
C
Pravilen izhod:
​2469x metan
1252x etan
1220x propan
709x butan
333x pentan
#12 0/5 5,313 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​C
--------
nonan
-----
C
Pravilen izhod:
​4337x metan
1403x etan
1016x propan
504x butan
315x pentan
#13 0/5 5,484 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​C
metan
C
--------
etan
Pravilen izhod:
​5103x metan
1584x etan
1080x propan
595x butan
289x pentan
#14 0/5 5,480 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​C
--------
heksan
-----
C
Pravilen izhod:
​5734x metan
1668x etan
1214x propan
482x butan
291x pentan
#15 0/5 3,273 MiB 0,009 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​C
metan
C
--------
etan
Pravilen izhod:
​1x butan
1x dekan
1x dodekan
1x etan
1x heksan
#16 0/5 3,059 MiB 0,003 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​C
--------
2-metil-propan
l: 1 - 1 
-----
Pravilen izhod:
​2x 2,2,3-trimetil-butan
1x 2,2,3,3-tetrametil-butan
1x 2,2-dimetil-propan
1x 2,3,3-trimetil-pentan
1x 2,3,4,4-tetrametil-heksan
#17 0/5 3,059 MiB 0,004 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​C
--------
5-metil-4-etil-oktan
l: 1 - 3 
l: 2 - 4 
Pravilen izhod:
​1x 4-etil-5-metil-oktan
<<<EOF>>>
#18 0/5 3,309 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​C
--------
3-metil-dodekan
l: 1 - 2 
-----
Pravilen izhod:
​3x 3,3,4,4,5,5,6,7,7,9,9-undekametil-dodekan
2x 3,3,4,4,5,5,6,7,7,9,9,10-dodekametil-dodekan
1x 3,3,4,4,5,5,6,7,9,9-dekametil-dodekan
1x 3,3,4,4,5,5,6,9,9-nonametil-dodekan
1x 3,3,4,4,5,5,6,9-oktametil-dodekan
#19 0/5 3,277 MiB 0,007 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​C
--------
propan
-----
C
Pravilen izhod:
​17x metan
4x etan
4x propan
3x butan
1x 3,7-dimetil-nonan
#20 0/5 3,277 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​C
--------
propan
-----
C
Pravilen izhod:
​5x metan
2x etan
2x propan
1x 3-metil-oktan
1x 3-metil-pentan

Ocenjevani program (main.cpp):
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <stack>
#include <sstream>

using namespace std;

int n, m;

vector<string> alkani = {
  "", "metan", "etan", "propan", "butan", "pentan", "heksan", "heptan", "oktan", "nonan", "dekan", "undekan", "dodekan"
};

vector<string> alkili = {
  "", "metil", "etil", "propil", "butil", "pentil", "heksil", "heptil", "oktil", "nonil", "dekil", "undekil", "dodekil"
};

vector<string> stevniki = {
  "", "", "di", "tri", "tetra", "penta", "heksa", "hepta", "okta", "nona", "deka", "undeka", "dodeka"
};

struct z {
  int len;
  vector<int> where;
};

struct node {
  vector<node*> siblings;
  bool main = false;
  bool visited = false;
  bool visitedReverse = false;
  bool visitedBranch = false;
  int depth = 0;
  int depthReverse = 0;
  node* previous = nullptr;
  vector<int> branchLengths;
};

node* obdelaj(vector<string>& input, int x, int y) {
  node* novi = new node();

  input[y][x] = '.';
  if (y - 1 >= 0) {
    if (input[y - 1][x] == '|') {
      input[y - 1][x] = '.';
      node* a = obdelaj(input, x, y - 2);
      a->siblings.push_back(novi);
      novi->siblings.push_back(a);
    }
  }

  if (y + 1 < n) {
    if (input[y + 1][x] == '|') {
      input[y + 1][x] = '.';
      node* a = obdelaj(input, x, y + 2);
      a->siblings.push_back(novi);
      novi->siblings.push_back(a);
    }
  }

  if (x - 1 >= 0) {
    if (input[y][x - 1] == '-') {
      input[y][x - 1] = '.';
      node* a = obdelaj(input, x - 2, y);
      a->siblings.push_back(novi);
      novi->siblings.push_back(a);
    }
  }

  if (x + 1 < m) {
    if (input[y][x + 1] == '-') {
      input[y][x + 1] = '.';
      node* a = obdelaj(input, x + 2, y);
      a->siblings.push_back(novi);
      novi->siblings.push_back(a);
    }
  }

  return novi;
}

int main() {
  cin >> n >> m;
  int read = n;

  string str;
  vector<string> input;

  while (read--) {
    cin >> str;
    input.push_back(str);
  }

  for (int y = 0; y < n; y++) {
    for (int x = 0; x < m; x++) {
      if (input[y][x] == 'C') {
        cout << "C" << endl;
        node* js = obdelaj(input, x, y);

        if (js->siblings.size() == 0) {
          cout << "metan" << endl;
        } else {
          node* maxNode;
          {
            stack<node*> sklad;
            js->depth = 0;
            sklad.push(js);

            maxNode = js;

            while (!sklad.empty()) {
              node* top = sklad.top();
              sklad.pop();

              top->visited = true;
              if (top->depth > maxNode->depth) {
                maxNode = top;
              }

              for (int i = 0; i < top->siblings.size(); i++) {
                node* tmp = top->siblings[i];
                if (!tmp->visited) {
                  tmp->depth = top->depth + 1;
                  sklad.push(tmp);
                }
              }
            }
          }

          node* maxNodeReverse;
          {
            stack<node*> sklad;
            maxNode->depthReverse = 0;
            sklad.push(maxNode);

            maxNodeReverse = maxNode;

            while (!sklad.empty()) {
              node* top = sklad.top();
              sklad.pop();

              top->visitedReverse = true;
              if (top->depthReverse > maxNodeReverse->depthReverse) {
                maxNodeReverse = top;
              }

              for (int i = 0; i < top->siblings.size(); i++) {
                node* tmp = top->siblings[i];
                if (!tmp->visitedReverse) {
                  tmp->depthReverse = top->depthReverse + 1;
                  tmp->previous = top;
                  sklad.push(tmp);
                }
              }
            }
          }

          cout << "--------" << endl;

          {
            node* tmp = maxNodeReverse;
            while (tmp != nullptr) {
              tmp->main = true;
              tmp = tmp->previous;
            }
          }

          {
            node* tmp = maxNodeReverse;
            while (tmp != nullptr) {
              tmp->visitedBranch = true;
              for (int i = 0; i < tmp->siblings.size(); i++) {
                node* sibling = tmp->siblings[i];
                if (!sibling->main) {
                  int branchDepth = 1;

                  while (true) {
                    sibling->visitedBranch = true;
                    bool jeKonec = true;
                    for (int j = 0; j < sibling->siblings.size(); j++) {
                      if (!sibling->siblings[j]->visitedBranch) {
                        branchDepth++;
                        sibling = sibling->siblings[j];
                        jeKonec = false;
                        break;
                      }
                    }

                    if (jeKonec)
                      break;
                  }

                  tmp->branchLengths.push_back(branchDepth);
                }
              }

              tmp = tmp->previous;
            }
          }

          vector<vector<int>> branches;

          {
            node* tmp = maxNodeReverse;
            while (tmp != nullptr) {
              branches.push_back(tmp->branchLengths);
              tmp = tmp->previous;
            }
          }

          vector<z> zs;
          vector<z> zsr;
          vector<int> a;
          vector<int> b;

          for (int l = 1; l <= 12; l++) {
            bool exists = false;
            for (int i = 0; i < branches.size(); i++) {
              for (int j = 0; j < branches[i].size(); j++) {
                if (l == branches[i][j]) {
                  exists = true;
                }
              }
            }

            if (exists) {
              z tmpz;
              tmpz.len = l;
              z tmpr;
              tmpr.len = l;

              for (int i = 0; i < branches.size(); i++) {
                for (int j = 0; j < branches[i].size(); j++) {
                  if (l == branches[i][j]) {
                    tmpz.where.push_back(i);
                    tmpr.where.push_back(maxNodeReverse->depthReverse - i);
                    a.push_back(i);
                    b.push_back(maxNodeReverse->depthReverse - i);
                  }
                }
              }

              zs.push_back(tmpz);
              zsr.push_back(tmpr);
            }
          }

          sort(a.begin(), a.end());
          sort(b.begin(), b.end());
          bool aZmagal;

          for (int i = 0; i < a.size(); i++) {
            if (a[i] == b[i]) continue;

            aZmagal = a[i] < b[i];
            break;
          }

          vector<z> boljsi = aZmagal ? zs : zsr;

          stringstream ss;

          for (int i = 0; i < boljsi.size(); i++) {
            for (int j = 0; j < boljsi[i].where.size(); j++) {
              ss << boljsi[i].where[j] + 1;

              if (j < boljsi[i].where.size() - 1) {
                ss << ",";
              } else {
                ss << "-";
              }
            }

            ss << stevniki[boljsi[i].where.size()] << alkili[boljsi[i].len] << "-";
          }

          ss << alkani[maxNodeReverse->depthReverse + 1];

          cout << ss.str() << endl;

          for (int i = 0; i < zs.size(); i++) {
            cout << "l: " << zs[i].len << " - ";
            for (int j = 0; j < zs[i].where.size(); j++) {
              cout << zs[i].where[j] << " ";
            }

            cout << endl;
          }

          cout << "-----\n";

          for (int i = 0; i < zsr.size(); i++) {
            cout << "l: " << zsr[i].len << " - ";
            for (int j = 0; j < zsr[i].where.size(); j++) {
              cout << zsr[i].where[j] << " ";
            }

            cout << endl;
          }
        }
      }
    }
  }

  return 0;
}